چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ پیام کوتاه:۱۰۰۰۰۲۲۲۱۶۱۵ ورود کاربر
اخبار جدید
هوش مصنوعی به اینترنت جان دوباره می‌دهد

هوش مصنوعی به اینترنت جان دوباره می‌دهد

اگر این مطلب را ـ دراینترنت ـ می خوانید، احتمالا درحال استفاده از یک نسخه پروتکل کنترل انتقال یا TCP، سیستمی که ترافیک داخلی را کنترل کرده و جلوی ازدحام را می گیرد، هستید. این پروتکل درست کار می کند و در تمام مواقع بخوبی فعال است، اما این نرم افزار، سیستمی است که به وسیله انسان ساخته شده و اگر ماشین ها که کم کم روی دست ما بلند می شوند، این سیستم را می ساختند، مسلما بهتر عمل می کردند.

پژوهشگران MIT سازنده سیستم رمی معتقدند که ماشین دو تا سه برابر بهتر از انسان عمل می کند. سیستم رمی، الگوریتم هایی تولید می کند که براحتی جلوی ازدحام وترافیک داده ها را می گیرد. برای استفاده از سیستم رمی به چند متغیر باید پاسخ داده شود: مثلا، چند نفر از این اتصال استفاده خواهند کرد و به چه مقدار پهنای باند نیاز دارند؟ و هنگام اندازه گیری از چه معیاری استفاده می کنند یعنی آیا نتیجه کار از اندازه گیری داده های جابه جا شده به دست می آید؟ یا معیار اندازه گیری، تاخیر در جابه جایی داده ها و مدت زمان جابه جایی اطلاعات است؟

سیستم سپس شروع به آزمایش الگوریتم ها کرده و برای شرایط شما مناسب ترین را انتخاب می کند. آزمایش الگوریتم غیرممکن است، بنابراین رمی هر تغییر کوچکی را که موجب افزایش سرعت می شود، جستجو و اولویت بندی می کند. فرآیند یافتن «امکان سریع تر» می تواند ۴ تا ۱۲ ساعت طول بکشد.

مخترعان سیستم رمی معتقدند، قوانین حاصل از عملکرد سیستم از اکثر TCP ها پیچیده تر است. برنامه های TCPبراساس یکسری قانون تعیین شده عمل می کند، اما سیستم رمی الگوریتم هایی تولید می کند که بر اساس بیش از ۱۵۰ قانون عمل می کنند.

شبیه سازی آن به نظر عالی می رسد. سیستم رمی در یک ارتباط آزمایشی کامپیوتری می تواند دوبرابرTCP های عادی عملیات انجام دهد در حالی که توان عملیاتی اش در یک شبکه سلولی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می یابد و ۲۵ تا ۴۰ درصد جلوی تاخیر در انتقال داده ها را می گیرد. البته این سیستم هنوز روی کاغذ است و پژوهشگران شانس آزمایش آن در فضای واقعی اینترنت را نداشته اند. پژوهشگران این طرح می گویند ممکن است رمی نتیجه بسیار خوبی داشته باشد، اما این سیستم فقط روشی تازه برای دیدن مشکل فراهم می کند و دردل خود راه حلی ندارد، بلکه از توانایی خود برای درک مشکل و ترکیب راه حل های رفع آن، بهره می برد تا ما را شیفته خود کند.

Scroll To Top