یک شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ پیام کوتاه:۱۰۰۰۰۲۲۲۱۶۱۵ ورود کاربر
اخبار جدید

مسدودکردن پیام های تبلیغاتی و مزاحم


آیا شما هم از دست پیامک های تبلیغاتی مختلف که وقت و بی وقت دریافت می کنید ، خسته شده اید؟!!
چاره کار اپلیکیشن Tikk می باشد.

این برنامه یک راه حل ساده و بی نقص ارایه می کند تا شما با استفاده از آن بتوانید شماره یا سرشماره های تبلیغاتی و یا مزاحم را مسدود نمایید.

هم چنین می توانید کلماتی را تعیین کنید تا پیامک هایی که حاوی آن کلمه ها هستند وارد Inbox موبایلتان نشود؛ به همین ترتیب می توانید شماره های بخصوصی را از این قاعده مستثنی کنید تا پیامک های آنها دریافت شود.
ضمنا این برنامه پیامک های مسدود شده را داخل خود بایگانی می کند تا در صورت نیاز آنها را بازیابی ویا حذف کنید.
کاربرد دیگر این برنامه مسدود کردن پیامک های افراد مزاحم و یا برعکس خصوصی کردن پیامک افرادی است که تمایل ندارید دیگران آنها را در Inbox موبایلتان ببینند. 
وارد کردن رمز عبور موقع ورود به برنامه، باعث افزایش امنیت این برنامه می شود.

مثال ۱ : شما از شماره ۳۰۰۰۲۲۳۳ پیامک های تبلیغاتی دریافت می کنید، چنانچه شماره ۳۰۰۰۲۲۳۳ را به لیست سیاه این برنامه اضافه کنید دیگر پیامکی از این شماره به شما نمایش داده نمی شود.
مثال ۲ : شما از شماره هایی که با ۳۰۰۰ شروع می شوند (مانند ۳۰۰۰۱ و ۳۰۰۰۲۲۴۴ و ۳۰۰۰۵۵۴۴۲۲ و ...) پیامک های تبلیغاتی دریافت می کنید، اگر شماره *۳۰۰۰ (علامت ستاره انتهای ۳۰۰۰) را به لیست سیاه اضافه کنید، دیگر پیامکی از این سرشماره به شما نمایش داده نخواهد شد.
مثال ۳ : شما پیامک های تبلیغاتی بسیاری که شامل عبارت "هرپیام xxx تومان" هستند دریافت می کنید با افزودن عبارت "هرپیام" به لیست سیاه دیگر این پیامکها نمایش داده نخواهند شد.
مثال ۴ : شما پیامک های تبلیغاتی شامل کلمه "خرید" دریافت می کنید و همچنین شماره ۱۰۰۰۲۲۱۱ برای شما قیمت های خودرو را می فرستد و شما آنها را لازم دارید؛ عبارت "خرید" را به لیست سیاه و ۱۰۰۰۲۲۱۱ را به لیست سفید اضافه کنید تا همه پیامک های حاوی "خرید" به استثنای پیامک های شماره ۱۰۰۰۲۲۱۱ مسدود شوند. 
ورژن اندروید : اندروید ۴.۴ به پایین (خود ۴.۴ و ۵ پشتیبانی نمی شوند(در دست اقدام))

Scroll To Top