یک شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ پیام کوتاه:۱۰۰۰۰۲۲۲۱۶۱۵ ورود کاربر
اخبار جدید

دست سبز

دست سبز

وب سایت دست سبزتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت دست سزXHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استاندارد بر اساس استاندارد W3Cسرعت بارگذاری فوق ...
بیشتر... »

موسسه حفاظ گستر

موسسه حفاظ گستر

وب سایت موسسه حفاظ گسترتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت موسسه حفاظ گسترXHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استاندارد بر اساس استاندارد W3C ...
بیشتر... »

پروفسور محمد حسن خادم انصاری

پروفسور محمد حسن خادم انصاری

وب سایت پروفسور محمد حسن خادم انصاریتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت پروفسور محمد حسن خادم انصاریXHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استان ...
بیشتر... »

دبستان شکوفه های آذربایجان

وب سایت دبستان شکوفه های آذربایجانتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت دبستان شکوفه های آذربایجان:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استاندار ...
بیشتر... »

مسدودکردن پیام های تبلیغاتی و مزاحم

آیا شما هم از دست پیامک های تبلیغاتی مختلف که وقت و بی وقت دریافت می کنید ، خسته شده اید؟!!چاره کار اپلیکیشن Tikk می باشد.این برنامه یک راه حل ساده و بی نقص ارایه می کند تا شما با استفاده از آن بتوانی ...
بیشتر... »

انجمن مجریان ذیصلاح ساختمان

انجمن مجریان ذیصلاح ساختمان

انجمن مجریان ذیصلاح ساختمان آذربایجان غربیتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت انجمن مجریان ذیصلاح ساختمان آذربایجان غربی:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده ...
بیشتر... »

هیات دو و میدانی استان آ غ

هیات دو و میدانی استان آ غ

هیات دو و میدانی استان آذربایجان غربیتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت هیات دو و میدانی استان آذربایجان غربی:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی س ...
بیشتر... »

کانون آگهی و تبلیغات سیب

کانون آگهی و تبلیغات سیب

کانون آگهی و تبلیغات سیبتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت کانون آگهی و تبلیغات سیب:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استاندارد بر اساس اس ...
بیشتر... »

تقی هنرزاد

تقی هنرزاد

وب سایت شخصی تقی هنرزادتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت تقی هنرزاد:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استاندارد بر اساس استاندارد W3Cسرعت ...
بیشتر... »

صنایع بسته بندی سهمان

صنایع بسته بندی سهمان

صنایع بسته بندی سهمانتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت موسسه دوستی:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استاندارد بر اساس استاندارد W3Cسرعت ...
بیشتر... »

گرین چوب

گرین چوب

تکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استاندارد بر اساس استاندارد W3Cسرعت بارگذاری فوق العاده بالاسازگاری ب ...
بیشتر... »

تعاونی مسکن نظام مهندسی ارومیه

تعاونی مسکن نظام مهندسی ارومیه

تکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استاندارد بر اساس استاندارد W3Cسرعت بارگذاری فوق العاده بالاسازگاری ب ...
بیشتر... »

پیشرو تحلیل

پیشرو تحلیل

سایت تحلیلی بازار بورس، سکه و ارزتکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت پیشرو تحلیل:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC with CSQL Server 2008ویژگی‌های استفاده شده در طراحی سایتکد استاندارد بر اساس استاند ...
بیشتر... »

گالری عروس ماریا

گالری عروس ماریا

طراحی سایت گالری عروس ماریا با هدف معرفی و اطلاع رسانی انجام گرفت. این وب سایت بر اساس آخرین شیوه های نوین طراحی گردید.تکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت گالری عروس ماریا:HTML 5/CSS 3.1JQUERY#ASP.NET ...
بیشتر... »

موسسه آموزش عالی نژند

موسسه آموزش عالی نژند

طراحی سایت نژند با هدف معرفی و اطلاع رسانی و  انجام گرفت. این وب سایت بر اساس آخرین شیوه های نوین طراحی گردید.تکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت :XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NETwith CSQL Server 2008آ ...
بیشتر... »

Bookin

Bookin

طراحی سایت bookin با هدف معرفی و اطلاع رسانی و فروش اینترنتی انجام گرفت. این وب سایت بر اساس آخرین شیوه های نوین طراحی گردید.تکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت :XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC wi ...
بیشتر... »

موسسه دوستی

موسسه دوستی

طراحی سایت موسسه دوستی با هدف معرفی و اطلاع رسانی انجام گرفت. این وب سایت بر اساس آخرین شیوه های نوین طراحی گردید.تکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت موسسه دوستی:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY#ASP.NET MVC wi ...
بیشتر... »

مجتمع مسکونی برج پزشکان ارومیه

مجتمع مسکونی برج پزشکان ارومیه

طراحی سایت مجتمع مسکونی پزشکان ارومیه با هدف معرفی و اطلاع رسانی انجام گرفت. این وب سایت بر اساس آخرین شیوه های نوین طراحی گردید.تکنولوژی مورد استفاده در طراحی سایت برج پزشکان:XHTML 1.0/CSS 2.1JQUERY# ...
بیشتر... »

Scroll To Top